Αρχική2023-05-18T18:31:17+00:00
icon-1

Γεια σας! Είμαστε το AR4EFL.

Hello! We are Avada Digital Agency.

Μεταμορφώνοντας την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (EFL) για μαθητές δημοτικού σχολείου με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)

2020-1-UK01-KA226-SCH-094466

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια άμεση ή έμμεση προβολή σε πραγματικό χρόνο ενός φυσικού περιβάλλοντος του πραγματικού κόσμου που έχει βελτιωθεί/ενισχυθεί με την προσθήκη εικονικών πληροφοριών που παράγονται από υπολογιστή.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εταίροι

EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOLS LTD
UK

STANDO LTD
Cyprus

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP
Greece

ASSOCIACIO EDUCATIVA I CULTURAL BLUE BEEHIVE
Spain

LEARNMERA OY
Finland

CONLAN SCHOOL LIMITED
UK

Το σχέδιό μας

Our recent projects

Η κρίση της πανδημίας COVID-19 κατέδειξε, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα της διατήρησης της προσοχής των νεαρών μαθητών του δημοτικού σχολείου στις διαδικτυακές εξηγήσεις των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί στις αυτοσχέδιες διαδικτυακές τάξεις τους, καθώς η διατήρηση της προσοχής και των κινήτρων μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολη όταν χρησιμοποιούνται νέες μεθοδολογίες για μικτή, και εξ αποστάσεως μάθηση, όπως υπαγορεύει το ξέσπασμα του COVID19.

Στόχοι

Δημιουργία ενός ρεαλιστικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές μιας δεύτερης γλώσσας, ώστε να τους παρακινήσει να μάθουν.

Σχεδιασμός, δοκιμή και δημοσίευση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου βασισμένου στην τεχνολογία AR για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα καθοδηγεί και θα υποστηρίζειτη διδασκαλία των αγγλικών (ή οποιοδήποτε άλλη γλώσσα) ως δεύτερη γλώσσα.”

Παροχή ποιοτικής κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου στην παραδοσιακή ή εικονική/διαδικτυακή τάξη.

Newsletters

1st Newsletter
2nd Newsletter
3rd Newsletter
  • Continue reading
  • Continue reading

Δραστηριότητες

1st TPM

Southampton, UK – July 2021

2nd TPM

Albergele, UK – July 2022

3rd TPM

Espoo, Finland – May 2023
1st TRAINING
Nicosia, Cyprus – May 2022
2nd TRAINING
Nicosia, Cyprus – May 2022

Νέα

  • Continue reading
  • Continue reading
Go to Top