Είμαστε μια πολύ αφοσιωμένη ομάδα

Σύμπραξη

EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOLS LTD
UK

STANDO LTD
Cyprus

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP
Greece

ASSOCIACIO EDUCATIVA I CULTURAL BLUE BEEHIVE
Spain

LEARNMERA OY
Finland

CONLAN SCHOOL LIMITED
UK