“Η AR έχει γίνει μια καινοτόμος ιδέα στον κόσμο των παιχνιδιών, αλλά τι μπορεί να κάνει για την εκμάθηση γλωσσών; Έχουν υπάρξει πολλά άρθρα σχετικά με την έναρξη της χρήσης των AR μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς μπορούν να βοηθήσουν έναν μαθητή βάζοντάς τον σε (AR) προσομοιώσεις πραγματικής ζωής που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει διάφορες πτυχές της εκμάθησης γλωσσών!

Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι!

Η AR έχει τραβήξει πρόσφατα την προσοχή του κόσμου σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Πάρτε για παράδειγμα το παιχνίδι “Pokemon Go!”. Παίξανε πολλοί – ενήλικες και παιδιά – και το μόνο που έκανε το παιχνίδι ήταν να αλλάξει αυτό που μπορούσαν ήδη να δουν στον καθημερινό κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση της AR για τη μάθηση μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα ενός μαθητή να μαθαίνει και να κατανοεί. Η AR χρησιμοποιεί το περιβάλλον που ήδη υπάρχει με μικρές ψηφιακές βελτιώσεις για να κάνει τις καταστάσεις να φαίνονται πραγματικές. Οι προστιθέμενες ψηφιακές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της μάθησης βάζοντας τους μαθητές σε πραγματικές καταστάσεις όπου πρέπει να συνομιλήσουν με κάποιον ή ίσως να κάνουν ερωτήσεις σε έναν ψηφιακό βοηθό.

Πως μπορεί να βοηθήσει η AR;

Υπήρξαν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις όπου η εικονική πραγματικότητα (AR/VR) χρησιμοποιήθηκε σε διδακτικό πλαίσιο. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις ευκαιρίες που μπορεί να αποβεί επωφελής η χρήση της AR σε μια διδακτική κατάσταση (Dennis Hurley, 2017).

Η Χωρική-πλαισιακή επίγνωση σημαίνει τη χρήση της AR για συνομιλίες με έναν ψηφιακό βοηθό και το να έχει ο χρήστης/μαθητής ορατές εικονικές απαντήσεις και να πρέπει να αποφασίσει ποια θα ήταν η καλύτερη απάντηση που θα έδινε. Αν ο χρήστης μαθαίνει ελληνικά για παράδειγμα, θα εμφανίζονται δύο ξεχωριστές ελληνικές απαντήσεις (μετά από μια ερώτηση) και ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι η σωστή απάντηση. Η χρήση της AR με αυτόν τον τρόπο βοηθά τους μαθητές/χρήστες να βυθιστούν στο ίδιο το γλωσσικό περιβάλλον και να ακούσουν σωστά πώς μιλούν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και τι αναμένεται από αυτούς από πλευράς κατανόησης και προφοράς.

Η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία της AR, καθώς οι μεταφράσεις και οι συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο μπορούν να βυθίσουν έναν μαθητή στην πραγματικότητα του πώς είναι να μιλάει με έναν ιθαγενή από τη χώρα στην οποία μαθαίνει τη γλώσσα. Βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν μια εικόνα του ρυθμού των συνομιλιών, της προφοράς, του πώς να χαιρετούν χωρίς να είναι αγενείς κ.λπ. Υπάρχουν πολλά οφέλη από αυτή την άποψη.

Υπάρχουν προκλήσεις σε αυτή τη μέθοδο;

Όπως γνωρίζουμε, η χρήση της AR προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για τους μαθητές γλωσσών και μια πιο ελκυστική προσέγγιση στην εκμάθηση γλωσσών. Ωστόσο, ποιες είναι οι προκλήσεις της χρήσης αυτής της τεχνολογίας;

Αρχικά, αυτή η τεχνολογία για την εκπαίδευση είναι ακόμη αρκετά νέα. Υπάρχουν περιορισμένες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο και τα δημοτικά σχολεία μπορεί να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές, καθώς μπορεί να απαιτούν μια συγκεκριμένη τεχνολογία για να λειτουργήσουν. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ένα δημοτικό σχολείο, η ιδιωτικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική και το να έχουν τα παιδιά οτιδήποτε στο διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλειά τους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρουν μια εφαρμογή που να είναι προστατευμένη και προσβάσιμη από όλα τα παιδιά/εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει επίσης να είναι μια εφαρμογή που να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εργάζονται τα παιδιά. Φυσικά, για τους ενήλικες, η διασφάλιση δεν είναι τόσο σημαντική, καθώς οι ενήλικες γνωρίζουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν στο διαδίκτυο.

Συνολικά, η AR είναι μια απίστευτη τεχνολογία που θα καινοτομήσει την εκπαίδευση προς το καλύτερο, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την ανάπτυξη και τη χρήση της, καθώς υπάρχουν μικρές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για να είναι προσβάσιμη σε όλους. Το AR4EFL στοχεύει στη δημιουργία ρεαλιστικών περιβαλλόντων μάθησης για τους σπουδαστές ξένων γλωσσών, ώστε να τους βοηθήσει να εντρυφήσουν στη γλώσσα και τον πολιτισμό από την άνεση της τάξης ή ακόμη και του σπιτιού τους. Η κατάρτιση που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς από το AR4EFL έχει σχεδιαστεί για να παρέχει καλύτερη ποιότητα στη διδασκαλία και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών”.