Έρευνα πεδίου

Έρευνα γραφείου:

Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που συγκρίνει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και την επαυξημένη πραγματικότητα στην εκμάθηση γλωσσών.
Αυτό το αποτέλεσμα αποτυπώνει και συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στην εκπαίδευση, ιδίως στην απόκτηση της αγγλικής γλώσσας, σε κάθε χώρα εταίρο.

Αγγλικά
Φινλανδικά
Ελληνικά
Ισπανικά