Εγχειρίδιο δασκάλου

“Επαυξημένη πραγματικότητα και διδασκαλία ξένων γλωσσών”, ένα εγχειρίδιο για καθηγητές

Το παρόν πόνημα είναι ένα εγχειρίδιο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καθηγητές αγγλικών αλλά γενικότερα τους καθηγητές ξένων γλωσσών γενικότερα στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για να βοηθήσουν τους μαθητές τους στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσω καλά οργανωμένων σχεδίων μαθήματος, ενώ παράλληλα τους καθοδηγεί στη χρήση της εφαρμογής AR.

Αγγλικά
Φινλανδικά
Ελληνικά
Ισπανικά