Εφαρμογή AR

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας

Αυτό το αποτέλεσμα οδηγεί στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που θα αυξήσει τη συμμετοχή των μαθητών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση κινητών συσκευών σε άτυπα μαθησιακά πλαίσια.

Κατεβάστε την εφαρμογή εδώ:

Εναλλακτικά κάντε κλικ εδώ Q&A: Can I place an icon for 'OneDrive' on my Windows 10 desktop?

Σαρώστε το QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή:

Οι κάρτες
Εγχειρίδιο

Εκπαιδευτικό βίντεο της Εφαρμογής AR4EFL