AR:stä on tullut innovatiivinen konsepti pelimaailmassa, mutta mitä se voi tehdä kieltenoppimisen hyväksi? On ollut monia artikkeleita AR:n käytön aloittamisesta opetusympäristöissä, koska se voi auttaa opiskelijaa sijoittamalla heidät tosielämän simulaatioihin, jotka auttavat häntä ymmärtämään kieltenoppimisen eri näkökohtia!

Se ei ole vain peliä!

AR on kiinnittänyt huomiota maailmalla viime aikoina monilla eri alustoilla. Esimerkkinä ”Pokémon Go!” -peli. Siihen osallistui paljon ihmisiä – aikuisia ja lapsia – ja se ainoastaan muutti sitä, mitä he jo näkivät jokapäiväisessä maailmassa. Tällä tavalla AR:n käyttö oppimiseen voi parantaa opiskelijan kykyä oppia ja ymmärtää. AR hyödyntää jo olemassa olevaa ympäristöä pienin digitaalisin parannuksin saadakseen tilanteet näyttämään todellisilta. Lisätty digitaalinen tieto voi auttaa parantamaan oppimista asettamalla opiskelijat tosielämän tilanteisiin, joissa heidän on keskusteltava jonkun kanssa tai kenties esitettävä kysymyksiä digitaaliselle avustajalle.

Kuinka AR voi olla hyödyksi?

On ollut monia erilaisia tilanteita, joissa lisättyä todellisuutta (AR)/ virtuaalitodellisuutta (VR) on käytetty opetuskontekstissa. Alla on joitain mahdollisuuksia käyttää lisättyä todellisuutta opetustilanteissa, joista voi olla hyötyä (Dennis Hurley, 2017).

Tila-kontekstuaalinen tietoisuus tarkoittaa AR:n käyttämistä keskusteluihin digitaalisen avustajan kanssa ja mallivastausten näyttämistä käyttäjälle/opiskelijalle ja heidän on päätettävä, mikä olisi paras vastaus. Jos käyttäjä oppii esimerkiksi kreikkaa, näkyviin tulee kaksi erillistä kreikankielistä vastausta (kysymyksen jälkeen), ja käyttäjän on päätettävä, kumpi on oikea vastaus. Lisätyn todellisuuden käyttäminen tällä tavalla auttaa opiskelijoita/käyttäjiä uppoutumaan itse kieliympäristöön ja kuuntelemaan todella, kuinka ihmiset puhuvat Kreikassa ja mitä heiltä odotetaan ymmärtämisen ja ääntämisen suhteen.

Reaaliaikainen kääntäminen on myös loistava mahdollisuus AR:lle, sillä reaaliaikaiset käännökset ja keskustelut voivat upottaa opiskelijan todellisuuteen, jossa tämä kokee, millaista on puhua äidinkielenään opiskeltavaa kieltä puhuvan henkilön kanssa. Se auttaa oppilaita saamaan otteen keskustelujen tahdista, ääntämisestä, tervehtimisestä olematta töykeä jne. Tässä mielessä menetelmästä on paljon hyötyä.

Onko tässä menetelmässä haasteita?

Kuten tiedämme, lisätyn todellisuuden käyttö tarjoaa loistavat mahdollisuudet kieltenopiskelijoille ja kiinnostavamman lähestymistavan kielten oppimiseen. Mitä haasteita tämän tekniikan käytössä kuitenkin on?

Ensinnäkin tämä koulutustekniikka on vielä melko uutta. Tällä tavalla käytettäviä sovelluksia on rajoitetusti, ja peruskouluilla voi olla rajoitettu pääsy näihin sovelluksiin, koska ne saattavat vaatia tiettyä teknologiaa toimiakseen. On myös tärkeää huomata, että ala-asteella yksityisyys on äärimmäisen tärkeää ja että lasten aktiivisuus netissä voi olla uhka heidän turvallisuudelleen. Opettajien olisi löydettävä sovellus, joka on suojattu ja kaikkien lasten/opettajien käytettävissä. Sen pitäisi myös olla sovellus, jota voidaan muokata lasten työskentelytasolle. Aikuisille turvaaminen ei tietenkään ole niin tärkeää, koska aikuiset tietävät, mitä voivat ja eivät voi tehdä internetissä.

Kaiken kaikkiaan AR on uskomaton tekniikka, joka innovoi koulutusta parempaan suuntaan, mutta sen kehittämiseen ja käyttöön on vielä pitkä matka, koska on olemassa pieniä haasteita, jotka on voitettava, jotta se olisi kaikkien saatavilla. AR4EFL pyrkii luomaan realistisia oppimisympäristöjä kielten opiskelijoille, jotta he voivat uppoutua kieleen ja kulttuuriin mukavasti luokkahuoneistaan tai jopa kotoa käsin. AR4EFL-projektin opettajille tarjoama koulutus on suunniteltu parantamaan opetuksen laatua ja innovatiivisen teknologian käyttöä.